RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Decyzje środowiskowe-2011 r. (z dnia: 16.05.2011, zmiana z dnia 20.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie
 • O GMINIE (z dnia: 16.05.2011, zmiana z dnia 26.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Instrukcja korzystania z BIP (z dnia: 16.05.2011, zmiana z dnia 16.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano informację
 • Instrukcja korzystania z BIP (z dnia: 16.05.2011, zmiana z dnia 16.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Instrukcja korzystania z BIP (z dnia: 16.05.2011, zmiana z dnia 16.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Decyzje środowiskowe-2011 r. (z dnia: 20.05.2011, zmiana z dnia 20.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie obwieszczenia
 • Decyzje środowiskowe-2011 r. (z dnia: 20.05.2011, zmiana z dnia 30.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano zawiadomienie
 • O GMINIE (z dnia: 26.05.2011, zmiana z dnia 29.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  załączono strategię rozwoju gminy
 • Decyzje środowiskowe-2011 r. (z dnia: 30.05.2011, zmiana z dnia 30.05.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmieniono cel
 • Decyzje środowiskowe-2011 r. (z dnia: 30.05.2011, zmiana z dnia 03.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano zawiadomienie
 • Decyzje środowiskowe-2011 r. (z dnia: 03.06.2011, zmiana z dnia 27.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodano obwieszczenie
 • 2011 (z dnia: 16.07.2011, zmiana z dnia 16.07.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przywrócenie zakładki 'Zarządzenia Wójta Gminy za 2011 rok' z kopii.
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 15.01.2013, zmiana z dnia 30.01.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość położona w obrębie Wola Krzysztoporska oznaczoną numerami działek: 480/16 i 480/123 o powierzchni łącznej 2,2267 ha (29.01.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 30.01.2013, zmiana z dnia 01.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporsk (01.02.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 01.02.2013, zmiana z dnia 01.02.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawiono \'literówkę\'
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 01.02.2013, zmiana z dnia 08.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargi ustnych nieograniczonych na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Woli Krzysztoporskiej, będących w użytkowaniu wieczystym (nr KW PT1P/00092390/7) lub stanowiących własność (nr KW PT1P/00052773/4) Gminy Wola Krzysztoporska (08.03.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 08.03.2013, zmiana z dnia 08.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 08.03.2013, zmiana z dnia 25.03.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wola Krzysztoporska oznaczonej nr działek: 480/16 o powierzchni 0,3867 ha i 480/123 o powierzchni 1,84 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą PT1P/00056288/5
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 25.03.2013, zmiana z dnia 10.04.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 10.04.2013, zmiana z dnia 06.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 19 o pow. 2,0630 ha, położoną w obrębie Kolonia Woźniki (06.05.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 06.05.2013, zmiana z dnia 10.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębach: Mąkolice i Kacprów (10.05.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 (z dnia: 10.05.2013, zmiana z dnia 15.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 15.05.2013, zmiana z dnia 21.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonych postępowaniach uwłaszczeniowych (21.05.2013 r.)
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 21.05.2013, zmiana z dnia 21.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż n/w nieruchomości położonych w Woli Krzysztoporskiej.
 • Ogłoszenia i kumunikaty 2013 - nieruchomości (z dnia: 21.05.2013, zmiana z dnia 22.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Wprowadzono ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli Krzysztoporskiej, będących w użytkowaniu wieczystym (nr KW PT1P/00092390/7) lub stanowiących własność (nr KW PT1P/00052773/4) Gminy Wola Krzysztoporska


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 21.05.2013
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 106 186