RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Strona główna (z dnia: 17.11.2014, zmiana z dnia 02.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zakt.inf
 • Decyzje środowiskowe 2016 (z dnia: 29.12.2016, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 10.02.2017 r., znak: RB.6220.1.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek chlewni, realizowanego na działkach o nr ewid. 13/2 w miejscowości Kargał Las, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 5
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 3
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana 2
 • Ochrona środowiska (z dnia: 15.02.2017, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana strategiczna ocena
 • Ochrona środowiska (z dnia: 03.11.2016, zmiana z dnia 15.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 13.02.2017, znak: RB.600.1.2016 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.,projekt programu ochrony środowiska, projekt prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Drogi (z dnia: 20.01.2017, zmiana z dnia 30.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. : Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19.01.2017 znak: WOOŚ-I.4200.1.2016.MG.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. (A1) - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12).
 • Drogi (z dnia: 27.07.2016, zmiana z dnia 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok.: Obwieszczenie nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r., znak: RIK.6733.15.2016 dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kobyłki i Żądło na działkach nr ewd. 1, 27, 28, 117/1, 117/2, 30, 31, 32/2 obręb Żądło oraz działkach nr ewid. 215/4, 355, 338/1, 350 obr. Kobyłki, gm. Grabica.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 26.10.2016, zmiana z dnia 20.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. : Obwieszczenie znak: RB.6220.6.2015 z dnia 18.01.2017 r. o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.
 • Decyzje środowiskowe 2016 (z dnia: 14.12.2016, zmiana z dnia 29.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2016 (z dnia: 18.10.2016, zmiana z dnia 14.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy Dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 09.11.2016, zmiana z dnia 09.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 05.08.2016, zmiana z dnia 09.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Ochrona środowiska (z dnia: 03.11.2016, zmiana z dnia 03.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zm.
 • Ochrona środowiska (z dnia: 16.11.2015, zmiana z dnia 03.11.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Informacjia dotycząca mozliwości zapoznania sie z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywa na lata 2021 - 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowiska, a także stosownymi opiniami.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 05.08.2016, zmiana z dnia 26.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: obwieszczenie z dnia 17.10.2016 r., znak: RB.6220.6.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.
 • Decyzje środowiskowe 2016 (z dnia: 13.10.2016, zmiana z dnia 18.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana treści obwieszczenie z dnia 11.10.2016 r., znak: RB.6220.2.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2016 (z dnia: 26.07.2016, zmiana z dnia 13.10.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dok. : Obwieszczenie z dnia 11.10.2016 r., znak: RB.6220.2.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 26.07.2016, zmiana z dnia 05.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Zawiadomienie o wydaniu obwieszczenia z dnia 04 sierpnia 2016 r., znak: RB.6220.9.2016 dotyczącego wniosku Pani Olgi Lewandowicz, P.P.U.H. Viktoria, Olga Lewandowicz, ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 05.08.2016, zmiana z dnia 05.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r., znak: RB.6220.16.2011-zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Decyzje środowiskowe 2011 (z dnia: 07.07.2016, zmiana z dnia 05.08.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r., znak: RB.6220.16.2011- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.
 • Drogi (z dnia: 22.07.2016, zmiana z dnia 27.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2015 (z dnia: 25.05.2016, zmiana z dnia 26.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Nowy dokument.
 • Decyzje środowiskowe 2016 (z dnia: 07.07.2016, zmiana z dnia 26.07.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Korekta dokumentu w dniu 25.07.2016.


Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 07.07.2016
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 10.05.2011
Dokument oglądany razy: 106 176