RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Referat Wodociągów i Kanalizacji

Magdalena Kołba - tel. 44 6163 726
- zawieranie umów z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Sławomir Wach  -  tel. 44 6163 726
- uzgadnianie dokumentacji technicznej oraz wydawanie warunków technicznych do projektowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Stanisława Zelcer - tel. 44 6163 977
- zawieranie umów, oraz prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Kontakt alarmowy
- dla ujęć: Jeżów, Woźniki, Parzniewice - Wiesław Szafrański (konserwator) – kom. 665 303 552
- dla ujęć: Kacprów, Rokszyce, Gomulin - Arkadiusz Szmalec (konserwator) - kom. 697 607 647

  Do zadań Referatu Wodociągów i Kanalizacji należą sprawy zaspokajania potrzeb w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymanie i konserwacja gminnych urządzeń i obiektów publicznych, a w szczególności:

 • zarządzanie powierzonymi urządzeniami i siecią wodno – kanalizacyjną,
 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i sieci wodno – kanalizacyjnej oraz wykonywanie usług wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • uzgadnianie dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych do projektowania przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • dokonywanie odbiorów technicznych nowych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, weryfikacja umów,
 • wykonywanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków,
 • konserwacja i utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • remonty i eksploatacja studni publicznych,
 • świadczenie usług instalacyjnych w zakresie wodno – kanalizacyjnym,
 • prowadzenie rozliczeń wykonanych robót i świadczonych usług,
 • eksploatacja oczyszczalni ścieków,
 • przygotowywanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości
 • należnych opłat, prowadzenie rozliczeń z Zakładem Energetycznym, Urzędem Dozoru Technicznego,
 • przygotowywanie i opracowanie we współpracy z Referatem Finansów i Budżetu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • prowadzenie warsztatu z zakresu hydrauliki, mechaniki i potrzeb produkcji pomocniczej,
 • prowadzenie gospodarki materiałowo – magazynowej wraz z pełną odpowiedzialnością materialną,
 • gospodarowanie środkami trwałymi, maszynami, samochodami, sprzętem i wyposażeniem,
 • prowadzenie gospodarki paliwami, olejami, smarami, ogumieniem,
 • prowadzenie obsługi ewidencyjnej ruchu transportu, kontrola kart i zasadności wykorzystania środków transportu i sprzętu,
 • dokonywanie rozliczeń za usługi transportowe,
 • rozliczanie spraw płacowych podległych pracowników,
 • sporządzanie analiz technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

 


  

Gmina Wola Krzysztoporska prowadzi eksploatacje pięciu własnych ujęć wody położonych w miejscowościach: Jeżów, Woźniki, Kacprów, Rokszyce, Gomulin, oraz jednego ujęcia wody położonego w miejscowości Parzniewice, stanowiącego współwłasność gmin Wola Krzysztoporska, Bełchatów i Kluki. Gmina eksploatuje również jedną oczyszczalnię ścieków położoną w miejscowości Wola Krzysztoporska.

  

Ujęcie wody w Jeżowie
Roczna produkcja wody wynosi ok. 130 000 m3. Długość sieci 45 km. Ujecie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Krzyżanów, Piaski, Glina, Siomki, Jeżów, Gąski, Bujny.

  

Ujęcie wody w Woźnikach
Roczna produkcja wody wynosi ok. 72 000 m3. Długość sieci 34 km. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Stradzew, Mzurki, Budków, Woźniki, Woźniki Kol., Mąkolice, Mąkolice Kol., Piekary.

 

Ujęcie wody w Kacprowie
Roczna produkcja wody wynosi ok. 173 000 m3. Długość sieci 39 km. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości:, Kol. Gąski, Kacprów, Radziątków, Kol. Bogdanów, Kozierogi, Krężna, Krężna Kol., Wola Krzysztoporska.

  

Ujęcie wody w Rokszycach
Roczna produkcja wody wynosi ok. 80 000 m3. Długość sieci 26 km. Ujęcie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Rokszyce I, Rokszyce II, Oprzężów, Oprzężów Kol., Wola Rokszycka, Kargał Las, Piekarki.

  

Ujęcie wody w Gomulinie
Roczna produkcja wody wynosi ok. 102 000 m3. Długość sieci 22km. Ujęcie zaopatruje wodę następujące miejscowości: Gomulin, Gomulin Kol., Żachta, Praca, Majków Duży, Dąbrówka.

  

Ujęcie wody w Parzniewicach
Roczna produkcja wody wynosi ok. 580 000 m3. Długość sieci na terenie Gminy Wola Krzysztoporska 79 km. Ujęcie zaopatruje w wodę Gminę Bełchatów oraz następujące miejscowości z Gminy Wola Krzysztoporska: Blizin, Bogdanów, Borowa, Kamienna, Laski, Ludwików, Miłaków, Moników, Pawłów Górny, Pawłów Dolny, Parzniewiczki, Poraj, Parzniewice Duże, Parzniewice Małe

  

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 11.05.2015
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 07.05.2011
Dokument oglądany razy: 13 094