RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 10.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano: 1)Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska (znak sprawy: RB.6220.11.2014 z dnia 30.03.2015 r.) o zażaleniu na postanowienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.02.2015 r., znak: RB.6220.11.2014 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 238, 239 w obrębie geodezyjnym Kozierogi, gm. Wola Krzysztoporska, 2)Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska (znak sprawy: RB.6220.10.2014 z dnia 30.03.2015 r.) dotyczące zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27.02.2015 r., znak: RB.6220.10.2014 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 138, 139 w obrębie geodezyjnym Woźniki Kolonia, gm. Wola Krzysztoporska, 3)Obwieszczenie (znak sprawy: RB.6220.9.2014 z dnia 30.03.2015 r.) Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczące zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.02.2015 r., znak: RB.6220.9.2014 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową i placem manewrowym na działkach nr ewid.: 500, 501, 502, 503 w obrębie geodezyjnym Kacprów, gm. Wola Krzysztoporska, 4)Zawiadomienie (znak sprawy: RB.6220.16.2011 z dnia 27.03.2015 r) dot. informacja o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę do produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.

Decyzje środowiskowe - 2012 rok

 

    Opublikował: Katarzyna Kowalska
Publikacja dnia: 10.03.2015
Podpisał: Katarzyna Kowalska
Dokument z dnia: 25.02.2015
Dokument oglądany razy: 4 695