RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana ustawień wizualnych

Procedury załatwiania spraw, formularze do pobrania

Dodatki mieszkaniowe, ewidencja dziłalności gospodarczej, alkohol

 1. DODATEK MIESZKANIOWY - informacje oraz formularz wniosku
 2. WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - informacje oraz formularz wniosku
 3. IMPREZA MASOWA - formularz zgłoszeniowy
 4. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - informacje  - formularze: zezwoleniezezwolenie jednorazowe

Sprawy USC (dowody osobiste, małżeństwa, narodziny, zgony)

 1. Nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
 2. Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 3. Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym
 4. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 5. Zawarcie małżenstwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 6. Pierwszy dowód osobisty - formularze: wniosek o wydanie, dowód dla dziecka
 7. Utrata dowodu osobistego - informacje oraz wniosek o wydanie dowodu osobistego
 8. Wydawanie odpisów lub zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego - informacje oraz wniosek o wydanie odpisu
 9. Wymiana dowodu osobistego (zmiana danych w dowodzie) - informacje, wniosek o wydanie dowodu
 10. Nadanie dziecku nazwiska męża/matki
 11. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
 12. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 13. Rejestracja zgonu
 14. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 15. Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
 16. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 17. Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 18. Zgloszenie narodzin dziecka
 19. Zmiana imienia dziecka
 20. Zmiana imienia
 21. Zmiana nazwiska

Sprawy meldunkowe

 1. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych - wniosek
 2. Wpisanie do rejestru wyborców - wniosek, deklaracja dla cudzoziemców
 3. Wydawanie zaswiadczeń z akt ewidencji ludności - podanie
 4. Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego - formularz zgłoszeniowy
 5. Zameldowanie cudzoziemc - informacjeformularz zgłoszenia pobytu stałegozgłoszenie pobytu czasowego
 6. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy - informacje,  zgłoszenie pobyt stałyzgłoszenie pobyt czasowyOpublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 09.05.2011
Podpisał: Błażej Ligęza
Dokument z dnia: 09.05.2011
Dokument oglądany razy: 1 391