RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Stanowisko d/s Edukacji

  

Karolina Piotrkowska - tel. 44 616-39-68, k.piotrkowska@wola-krzysztoporska.pl, pok. 16

Do zadań stanowiska ds. edukacji należy:

 1. Przyjmowanie skarg i interwencji w sprawie szkół i oświaty.
 2. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami.
 3. Wdrażanie procedury awansu zawodowego, przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Udział w komisjach dotyczących postępowań na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.
 5. Przygotowanie i prowadzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, zespołu szkół.
 6. Nadzór na sprawozdawczością oświatową (SIO).
 7. Analiza projektów organizacji szkół, placówek i aneksów przed ich zatwierdzeniem.
 8. Opracowywanie projektów oceny pracy dyrektora szkoły, placówki.
 9. Nadzór w zakresie realizacji dotacji dla niepublicznych placówek oraz kontrola wykorzystania tych środków.
 10. Organizowanie narad z dyrektorami szkół, przedszkola.
 11. Przygotowywanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy.
 12. Przygotowywanie wniosków o dotacje z MEN.
 13. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- stypendiów i zasiłków szkolnych.
 14. Rozpatrywanie wniosków pracodawców o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 15. Kontrola realizacji obowiązku nauki.

   


  

Formularze do pobrania:

  Opublikował: Błażej Ligęza
Publikacja dnia: 01.08.2014
Podpisał: Karolina Piotrkowska
Dokument z dnia: 08.05.2011
Dokument oglądany razy: 5 283