RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wersje archiwalne: Decyzje środowiskowe 2011

Wersja z dnia: 09.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 05.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 05.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r., znak: RB.6220.16.2011-zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 07.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r., znak: RB.6220.16.2011- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 02.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Dokument.

Wersja z dnia: 26.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Dokument.

Wersja z dnia: 26.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana

Wersja z dnia: 27.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie o wydaniu w dn. 25.02.2016 r., postanowienia znak: RB.7624-1/2011 dotyczącego wznowienia postępowanie zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25.10.2011 r., znak: RB.7624-1/2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanej na dz. nr ewid. 4 obręb geodezyjny Parzniewice Duże.

Wersja z dnia: 24.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument

Wersja z dnia: 31.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy w menu

Wersja z dnia: 19.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiskodla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 355 w miejscowości Bogdanów, gmina Wola Krzysztoporska”

Wersja z dnia: 19.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: usunięto obwieszczenie

Wersja z dnia: 19.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 11.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 30.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmieniono tytuł podstrony i nazwę w podmenu.

Wersja z dnia: 27.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Postanowienie z dn. 29.12.2011 r. znak:RB.6220.17.2011 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 62/4, 63/4, 124 ob. geodezyjny Krzyżanów, gm. Wola Krzysztoporska do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Wersja z dnia: 27.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie z dn.27.12.2011 r, znak: RB.6220.16.2011 o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska, na działkach o nr ewid. 480/82, 480/97, 480/98, obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska

Wersja z dnia: 21.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie z dn. 27.12.2011 r. znak: RB.7624-4/10 w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,BOROWA I”, zlokalizowanego na części działek gruntu nr 188/2, 189/2, 190/3 w miejscowości Borowa, gm. Wola Krzysztoporska

Wersja z dnia: 15.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie z dn.19.12.2011 r. znak:RB.6220.9.2011o wydanej decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech hal magazynowych z towarzyszącymi budynkami, obiektami oraz infrastrukturą Centrum Logistycznego PROLOGIS Park Piotrków II w miejscowości Majków Duży, dz. nr ewid. 438/2 obręb Majków Duży, gmina Wola Krzysztoporska

Wersja z dnia: 12.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie z dn.14.12.2011 znak:RB.6220.16.2011

Wersja z dnia: 08.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodano obwieszczenie z dnia 08.12.2011 znak:RB.6220.13.2011

Wersja z dnia: 01.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie z dnia 07.12.2011 r. znak: RB.6220.17.2011

Wersja z dnia: 28.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie dnia 30.11.2011 r. znak: RB.6220.8.2011

Wersja z dnia: 28.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano wystąpienie do RDOŚ z dnia 28.11.2011r., znak:RB.7624-6609

Wersja z dnia: 25.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano wystapienie do PPIS z dnia 28.11.2011 r. znak:RB.7624-66/09

Wersja z dnia: 21.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomieni o ponownym rozpatrywaniu strawy z dnia 23.11.2011 r., znak: RB.7624-66/09

Wersja z dnia: 21.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa z dnia 21.11.2011 r., znak: RB.6220.18.2011r.

Wersja z dnia: 14.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: DodanoeZawiadomienia z dnia 21.11.2011 r. znak:RB.6220.18.2011

Wersja z dnia: 07.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie z dnia 14.11.2011 r. znak: RB.6220.17.2011

Wersja z dnia: 02.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie znak: RB.7624-6/2010 z dnia 07.11.2011r.

Wersja z dnia: 02.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie z dnia 27.10.2011r., znak: RB.6220.4.2011

Wersja z dnia: 02.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów opiniujących z dnia 02.11.2011r., znak: RB.6220.16.2011

Wersja z dnia: 02.11.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano postanowienie z dnia 2.11.2011r. znak: RB.7624-1/2011

Wersja z dnia: 26.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczeie z dnia 27.10.2011r., znak: RB.6220.4.2011

Wersja z dnia: 25.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym z dnia 26.10.2011 r. , znak:p RB.7624-6/2010

Wersja z dnia: 06.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie z dnia 25.10.2011r., znak:RB7624-1/2011

Wersja z dnia: 06.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym z dnia 06.10.2011r. znak: RB.6220.1.2011

Wersja z dnia: 27.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie z dnia 05.10.2011r., znak: RB.7624-58/09

Wersja z dnia: 23.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie z dnia 27.09.2011r., znak: RB.6220.5.2011

Wersja z dnia: 23.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym z dnia 22.09.2011r., znak: RB.7624-58/09

Wersja z dnia: 23.09.2011
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie o uznaniu dodatkowych stron z dnia 22.09.2011r. znak: RB.7624-58/09

Wersja z dnia: 14.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 14.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 05.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 05.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 05.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 02.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 30.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenia.

Wersja z dnia: 29.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 16.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie

Wersja z dnia: 16.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmieniono hiperłącze

Wersja z dnia: 16.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmieniono hiperłącze

Wersja z dnia: 12.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmieniono hiperłącze

Wersja z dnia: 08.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie

Wersja z dnia: 08.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie

Wersja z dnia: 28.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: RB.7624-57/09 Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłączy linii energetycznych kablowych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placami manewrowymi oraz dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych na działkach nr 89/3 i 88/2 oraz 212 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Oprzężów gmina Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 21.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 21.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: dano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 06.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 06.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 06.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana ustawie wizualnych.

Wersja z dnia: 06.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie.

Wersja z dnia: 06.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano zawiadomienie.

Wersja z dnia: 06.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana katalogu głównego.