RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wersje archiwalne: Decyzje środowiskowe 2016

Wersja z dnia: 29.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 10.02.2017 r., znak: RB.6220.1.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek chlewni, realizowanego na działkach o nr ewid. 13/2 w miejscowości Kargał Las, gmina Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 14.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 18.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Dokument.

Wersja z dnia: 13.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana treści obwieszczenie z dnia 11.10.2016 r., znak: RB.6220.2.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 26.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. : Obwieszczenie z dnia 11.10.2016 r., znak: RB.6220.2.2016 o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 168 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Krężna, gmina Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 07.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Korekta dokumentu w dniu 25.07.2016.

Wersja z dnia: 04.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 22.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 14.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie z dnia 21.06.2016 r., znak: RB.6220.4.2016.

Wersja z dnia: 20.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 20.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nazwy

Wersja z dnia: 16.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 11.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 06.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 06.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Błąd w znaku sprawy

Wersja z dnia: 06.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 15.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 01.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 01.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 17.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Dokument.

Wersja z dnia: 12.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 27.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 27.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 20.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowe Obwieszczenie