RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wersje archiwalne: Drogi

Wersja z dnia: 20.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. : Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19.01.2017 znak: WOOŚ-I.4200.1.2016.MG.2 w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. (A1) - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12).

Wersja z dnia: 27.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r., znak: RIK.6733.15.2016 dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kobyłki i Żądło na działkach nr ewd. 1, 27, 28, 117/1, 117/2, 30, 31, 32/2 obręb Żądło oraz działkach nr ewid. 215/4, 355, 338/1, 350 obr. Kobyłki, gm. Grabica.

Wersja z dnia: 22.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 15.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 15.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Dokument.

Wersja z dnia: 22.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Dokument.

Wersja z dnia: 07.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie z dnia 16.06.2016 r., znak: RIK.6733.6.2016 dotyczace lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie obiektu mostowego na rzece Grabi wraz z przebudową drogi gminnej Żądło - Kobyłki na odcinku stanowiącym dojazd do mostu na działkach nr ewid. 1, 117/1, 117/2, 193 obręb Żądło, gm . Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 02.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 02.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 02.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 13.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 01.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 01.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 22.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 22.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy Dokument.

Wersja z dnia: 16.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 16.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 09.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument

Wersja z dnia: 24.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.:Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydłużeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-1, na odcinku od węzła ,,Tuszyn" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A.

Wersja z dnia: 04.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 03.02.2016 r., znak: AB-I.6740.3.6.2015.AG/AK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej (ul. Projektowana) od kilometra 0+000 do kilometra 0+375 długości 375 m wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.

Wersja z dnia: 19.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano nowy dok.: Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25.01.2016 r., znak: AB-I.6740.3.4.2015.AG/AJ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej (ul. Spacerowa) na odcinku od ul. Wesołej do ul. Letniej w Woli Krzysztoporskiej od kmilometra 0+000 do kilometra 0+555 długości 555,0 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej i elektroenergetycznej sieci średniego napięcia.

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego nr 382/13 z 04.11.2013r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-1, na odcinku od węzła ,,Tuszyn" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A, w zakresie rezygnacji z SPO wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą na węzłach Piotrków Tryb. i Bełchatów.

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie Starosty Piotrkowskiego z dn. 07.01.2016r., znak: AB-I.6740.3.3.2015.AG, o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 16.11.2015r., na wniosek zarządcy drogi gminnej tj. Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (bez nazwy) w m-ci Wola Krzysztoporska, gm. Wola Krzysztoporska 0+000 do kilometra 0+485, długość 485,0 m.