RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wersje archiwalne: Decyzje środowiskowe 2015

Wersja z dnia: 26.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok. : Obwieszczenie znak: RB.6220.6.2015 z dnia 18.01.2017 r. o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.

Wersja z dnia: 05.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: obwieszczenie z dnia 17.10.2016 r., znak: RB.6220.6.2012 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) ,,Mąkolice VIII”, położonego w miejscowości Mąkolice, gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, woj. łódzkie na części działek gruntu 221 na powierzchni zalegania zasobów geologicznych oraz projektowanego obszaru i terenu górniczego 1,17 ha.

Wersja z dnia: 26.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Zawiadomienie o wydaniu obwieszczenia z dnia 04 sierpnia 2016 r., znak: RB.6220.9.2016 dotyczącego wniosku Pani Olgi Lewandowicz, P.P.U.H. Viktoria, Olga Lewandowicz, ul. Sieradzka 1, 98-170 Widawa w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 25.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 09.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.

Wersja z dnia: 09.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26.02.2016r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.29 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego).

Wersja z dnia: 09.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 26.02.2016r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.28 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr woj. świętokrzyskiego).

Wersja z dnia: 24.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument:Zawiadomienie z dn..26.02.2016 r., znak: RB. 6220.9.2015 o wydaniu postanowienia z dn.26.02.2016 r. znak: RB.6220.9.2015 w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr ewid. 100 oraz 99, 101 (oddziaływanie rotora), obręb Woźniki gm. Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.:Obwieszczenie z dn. 16.02.2016 r., znak: WOOŚ-I.4210.41.2015.KK.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów.

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 08.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 28.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 22.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 18.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 17.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 17.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obiweszczenie

Wersja z dnia: 09.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 03.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 20.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 16.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 13.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 13.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 09.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 05.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 05.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 21.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 21.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.:Zawiadomienie z dnia 20.10.2015 r., znak: RB.6220.1.2012 w sprawie wydłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o docelowej mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi położonych na działkach o nr ewid. 117, 175, 163/1 i 163/2, 164/1 i 164/2 ob. geodezyjny Borowa, gm. Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 21.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument.: Zawiadomienie z dnia 19.10.2015 r., znak: RB.6220.7.2015 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym: dz. nr 692 ob. Jeżów, dz. nr 134 ob. Wygoda, dz. nr 196, 139/4, 122 ob. Siomki, dz. nr 110 ob. Gąski, dz. nr 558, 788/9, 550/2, 551/2, 552/14, 552/12, 552/10, 553/8, 553/6, 554/12, 554/14, 554/10, 555/17, 555/13, 555/15, 555/11, 556/9, 556/11, 557/24, 557/26, 557/32, 557/28, 557/30 ob. Bujny.

Wersja z dnia: 21.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Zawiadamiam o wydaniu postanowienia znak: RB.6220.3.2015 w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu skupu złomu stalowego, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 480/69 i 480/103 w obrębie Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 21.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12.10.2015r., znak: KO.461-182/15 dotyczące utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 09.07.2015r., znak: RB.6220.16.2011.

Wersja z dnia: 25.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dok.: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 02.10.2015 r. znak WOOŚ.I-4201.1.2014.JCH.44 dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczacym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu".

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie obwieszczenia.

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 05.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zawiadomienia

Wersja z dnia: 20.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowych obwieszczeń.

Wersja z dnia: 20.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.02.2015 r., znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.2 dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S12 oraz S74.

Wersja z dnia: 20.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: