RSS
szukaj
RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Krzysztoporska

Wersje archiwalne: Planowanie przestrzenne

Wersja z dnia: 03.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 03.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe Obwieszczenie

Wersja z dnia: 03.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 20.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Nowe obwieszczenie

Wersja z dnia: 01.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: nowy dokument: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące budowy autostrady A-1, na odcinku od węzła ,,Tuszyn" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Radomsko" wraz z węzłem od km 335 + 937,65 do km 392 + 720 - odcinki: A, B, C w zakresie rezygnacji z SPO wraz z infrastrukturą techniczna oraz zmiany na węzłach Piotrków Tryb. i Bełchatów.

Wersja z dnia: 31.03.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 28.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Przedłożono do wglądu projekty planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (miejscowości: Krężna, Gomulin, Majków), oraz projekty planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (miejscowości: Gąski, Kacprów, Radziątków, Wygoda).

Wersja z dnia: 28.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: zmiana 1

Wersja z dnia: 18.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 18.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zank: DOII-III-adk-772-116-1756/13/14 dotyczące inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku ,,Bełchatów\" z wyłączeniem węzła ,,Bełchatów\" do węzła ,,Kamieńsk\" wraz z węzłem od km 331 +800 do km 376+000 - odcinek B.

Wersja z dnia: 29.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: nowy dokument:Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zank: DOII-jo-772-5-2023/14 dotyczace inwestycji drogowej polegajacej na budowie autostrady A1 na odcinku ,,Tuszyn\" z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów\" wraz z węzłem od km 335 +937,65 do km 351+800,00 - odcinek A.

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska.

Wersja z dnia: 08.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zmieniono wielkość akapitów

Wersja z dnia: 15.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska

Wersja z dnia: 15.01.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 31.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 odcinek Tuszyn - granica województwa łódzkiego

Wersja z dnia: 17.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska

Wersja z dnia: 17.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument: Zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowa A1, odcinek Bełchatów Kamieńsk - odcinek A

Wersja z dnia: 17.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument:Zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowa A1, odcinek Bełchatów Kamieńsk - odcinek B

Wersja z dnia: 17.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: zmiana:Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania zezwoleń na realizacji drogowej polegającej na budowie autostrady budowa A1

Wersja z dnia: 27.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument:Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. wydania zezwoleń na realizacji drogowej polegającej na budowie autostrady budowa A1

Wersja z dnia: 25.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 odcinek Tuszyn granica województwa łódzkiego, od km 335+937,65 do km 399+742,51, odcinek: A, B, C, D

Wersja z dnia: 19.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o podjęciu postępowania w sprawie wydania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1

Wersja z dnia: 17.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wersja z dnia: 17.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł ,,Bełchatów\" do węzła ,,Kamieńska\" wraz z węzłem od km 351 + 800 do km 376 + 000 odcinek B z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wersja z dnia: 17.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie autostrady A-1 na odcinku węzęł ,,TUSZYN\" z wyłączeniem węzła ,,TUSZYN\" do węzła Bełchatów wraz z węzłem od km 335 + 937,65 do km 351 + 800 odcinek A z wniosku Regionalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wersja z dnia: 17.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Nowy dokument smb://Gmina_Wola_K;k.kowalska@192.168.1.1/budownictwo/Kasia%202/Pawe%C5%82%20Z/Obwieszczenie%20Wojewody%20%C5%81%C3%B3dzkiego%20IA.II.7820.19.2012.PG%20z%20dnia%2009.05.2012r..pdf

Wersja z dnia: 14.12.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska (16.01.2013 r.)

Wersja z dnia: 14.12.2012
Powód wprowadzenia zmian: zmiana

Wersja z dnia: 14.09.2012
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego Budowa autostrady A1 z dnia 04.12.2012 r.

Wersja z dnia: 21.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (14.09.2012 r.)

Wersja z dnia: 25.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 25.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: likwidacja \'literówek\' w opisie linku do dokumentu

Wersja z dnia: 25.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodano spację

Wersja z dnia: 16.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodano obwieszczenie

Wersja z dnia: 15.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie grup uprawnień obsługujących podstronę.

Wersja z dnia: 15.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie studium

Wersja z dnia: 07.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana ustawień wizualnych